الکسا

کرج کمال شهر - کمال آباد فروش زمین 400 متر

52 روز پیش
قیمت : 280,000,000تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای