الکسا

اصفهان کساره - رباط فروش زمین 200 متر

51 روز پیش
قیمت : 900,000,000تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

تماس با مالک

1/3
مشاهده بازدید مجازی

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند مشاع