الکسا

زنجان گلشهر فروش زمین 199 متر

51 روز پیش
قیمت : 235,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,180,905 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی