الکسا

اردبیل باغ جیرال - شهرک گلستان فروش زمین 1080 متر

51 روز پیش
قیمت : 120,000,000تومان
قیمت هر متر : 111,111 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی