الکسا

بابل شهر گتاب - پایین گنج افروز فروش باغ 4000 متر

47 روز پیش
قیمت : 400,000,000تومان
قیمت هر متر : 100,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
نوع سندنوع سند قولنامه ای
نقشهنقشه مستطیل