الکسا

مشهد باهنر - شهرک رجایی - قلعه ساختمان اجاره انبار 55 متر

52 روز پیش
ودیعه : 3,000,000تومان
اجاره : 600,000تومان
قیمت هر متر : 418,182 تومان
سن بنا : 5
مساحت زمین : 55
تعداد کل واحدها : 1

منقضی شد

1/1

جزئیات بیشتر

نوع کنتور آبنوع کنتور آب اختصاصی
نوع کنتور برقنوع کنتور برق اختصاصی

املاک مشابه در این محدوده

50 متر مغازه | باهنر -  شهرک رجایی - قلعه ساختمان
اجاره
50 متر مغازهباهنر - شهرک رجایی - قلعه ساختمان

ودیعه: 4,000,000 تومان

اجاره: 400,000 تومان

28 متر مغازه | باهنر -  شهرک رجایی - قلعه ساختمان
اجاره
28 متر مغازهباهنر - شهرک رجایی - قلعه ساختمان

ودیعه: 5,000,000 تومان

اجاره: 1,000,000 تومان

200 متر موقعیت اداری | باهنر -  شهرک رجایی - قلعه ساختمان
اجاره
200 متر موقعیت اداریباهنر - شهرک رجایی - قلعه ساختمان

ودیعه: 30,000,000 تومان

اجاره: 2,500,000 تومان

40 متر مغازه | باهنر -  شهرک رجایی - قلعه ساختمان
اجاره
40 متر مغازهباهنر - شهرک رجایی - قلعه ساختمان

ودیعه: 2,000,000 تومان

اجاره: 350,000 تومان

65 متر مغازه | باهنر -  شهرک رجایی - قلعه ساختمان
اجاره
65 متر مغازهباهنر - شهرک رجایی - قلعه ساختمان

ودیعه: 4,000,000 تومان

اجاره: 900,000 تومان

25 متر مغازه | باهنر -  شهرک رجایی - قلعه ساختمان
اجاره
25 متر مغازهباهنر - شهرک رجایی - قلعه ساختمان

ودیعه: 3,000,000 تومان

اجاره: 400,000 تومان

17 متر مغازه | باهنر -  شهرک رجایی - قلعه ساختمان
اجاره
17 متر مغازهباهنر - شهرک رجایی - قلعه ساختمان

ودیعه: 5,000,000 تومان

اجاره: 400,000 تومان

55 متر انبار | باهنر -  شهرک رجایی - قلعه ساختمان
اجاره
55 متر انبارباهنر - شهرک رجایی - قلعه ساختمان

ودیعه: 3,000,000 تومان

اجاره: 600,000 تومان

15 متر مغازه | باهنر -  شهرک رجایی - قلعه ساختمان
اجاره
15 متر مغازهباهنر - شهرک رجایی - قلعه ساختمان

ودیعه: 5,000,000 تومان

اجاره: 400,000 تومان

24 متر مغازه | باهنر -  شهرک رجایی - قلعه ساختمان
اجاره
24 متر مغازهباهنر - شهرک رجایی - قلعه ساختمان

ودیعه: 2,000,000 تومان

اجاره: 600,000 تومان