الکسا

مشهد گلبهار فروش زمین 500 متر

54 روز پیش
قیمت : 42,000,000تومان
قیمت هر متر : 84,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی