الکسا

مشهد شاهنامه - فردوسی فروش زمین 2020 متر

47 روز پیش
قیمت : 200,000,000تومان
قیمت هر متر : 99,010 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع کاربرینوع کاربری کشاورزی
نوع سندنوع سند قولنامه ای