الکسا

مشهد آبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد اجاره مغازه 65 متر

47 روز پیش
ودیعه : 30,000,000تومان
اجاره : 5,000,000تومان
قیمت هر متر : 3,025,641 تومان
سن بنا : نوساز
واقع در طبقه : 1
تعداد طبقات : 1
تعداد واحد در طبقه : 1
تعداد کل واحدها : 1

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

در ورودی ریموت‌داردر ورودی ریموت‌دار
تلفنتلفن
کفپوشکفپوش سرامیک

املاک مشابه در این محدوده

65 متر مغازه | آبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد
اجاره
65 متر مغازهآبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد

ودیعه: 10,000,000 تومان

اجاره: 3,400,000 تومان

15 متر موقعیت اداری | آبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد
اجاره
15 متر موقعیت اداریآبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد

ودیعه: 2,000,000 تومان

اجاره: 650,000 تومان

23 متر مغازه | آبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد
اجاره
23 متر مغازهآبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد

ودیعه: 10,000,000 تومان

اجاره: 1,600,000 تومان

21 متر مغازه | آبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد
اجاره
21 متر مغازهآبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد

ودیعه: 10,000,000 تومان

اجاره: 1,500,000 تومان

60 متر موقعیت اداری | آبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد
اجاره
60 متر موقعیت اداریآبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد

ودیعه: 1,000,000 تومان

اجاره: 400,000 تومان

80 متر موقعیت اداری | آبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد
اجاره
80 متر موقعیت اداریآبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد

ودیعه: 41,000,000 تومان

اجاره: 500,000 تومان

6 متر مغازه | آبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد
اجاره
6 متر مغازهآبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد

ودیعه: 1,000,000 تومان

اجاره: 600,000 تومان

10 متر مغازه | آبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد
اجاره
10 متر مغازهآبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد

ودیعه: 2,000,000 تومان

اجاره: 500,000 تومان

20 متر مغازه | آبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد
اجاره
20 متر مغازهآبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد

ودیعه: 4,000,000 تومان

اجاره: 800,000 تومان

20 متر مغازه | آبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد
اجاره
20 متر مغازهآبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد

ودیعه: 10,000,000 تومان

اجاره: 1,100,000 تومان