الکسا

اصفهان خمینی شهر فروش باغ 901 متر

51 روز پیش
قیمت : 350,000,000تومان
قیمت هر متر : 388,457 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/4

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای