الکسا

مشهد دندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد اجاره مغازه 55 متر

54 روز پیش
ودیعه : 5,000,000تومان
اجاره : 900,000تومان
قیمت هر متر : 636,364 تومان
سن بنا : 3
واقع در طبقه : 0
تعداد طبقات : 1
تعداد واحد در طبقه : 1
تعداد کل واحدها : 1

منقضی شد

1/3

جزئیات بیشتر

کفپوشکفپوش پارکت
سیستم سرمایشیسیستم سرمایشی کولر آبی
سیستم گرمایشیسیستم گرمایشی بخاری

املاک مشابه در این محدوده

90 متر موقعیت اداری | دندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد
اجاره
90 متر موقعیت اداریدندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد

ودیعه: 6,000,000 تومان

اجاره: 2,000,000 تومان

100 متر مغازه | دندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد
اجاره
100 متر مغازهدندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد

ودیعه: 7,000,000 تومان

اجاره: 1,300,000 تومان

85 متر موقعیت اداری | دندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد
اجاره
85 متر موقعیت اداریدندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد

ودیعه: 15,000,000 تومان

اجاره: 1,900,000 تومان

100 متر مغازه | دندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد
اجاره
100 متر مغازهدندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد

ودیعه: 3,000,000 تومان

اجاره: 1,000,000 تومان

40 متر مغازه | دندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد
اجاره
40 متر مغازهدندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد

ودیعه: 20,000,000 تومان

اجاره: 1,800,000 تومان

45 متر مغازه | دندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد
اجاره
45 متر مغازهدندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد

ودیعه: 5,000,000 تومان

اجاره: 750,000 تومان

35 متر مغازه | دندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد
اجاره
35 متر مغازهدندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد

ودیعه: 10,000,000 تومان

اجاره: 1,500,000 تومان

140 متر موقعیت اداری | دندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد
اجاره
140 متر موقعیت اداریدندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد

ودیعه: 10,000,000 تومان

اجاره: 2,500,000 تومان

127 متر موقعیت اداری | دندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد
اجاره
127 متر موقعیت اداریدندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد

ودیعه: 30,000,000 تومان

اجاره: 5,000,000 تومان

55 متر مغازه | دندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد
اجاره
55 متر مغازهدندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد

ودیعه: 5,000,000 تومان

اجاره: 900,000 تومان