الکسا

مشهد طرقبه فروش باغ 4600 متر

48 روز پیش
قیمت : 600,000,000تومان
قیمت هر متر : 130,435 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
نوع سندنوع سند تک برگی