الکسا

اصفهان کوی نرگس - هفتون فروش زمین 167 متر

54 روز پیش
قیمت : 90,000,000تومان
قیمت هر متر : 538,922 تومان

تماس با مالک

1/3
مشاهده بازدید مجازی

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای