الکسا

اردبیل ملا باشی - شهرک کارشناسان - شهرک ساحلی فروش زمین 500 متر

48 روز پیش
قیمت : 7,200,000تومان
قیمت هر متر : 14,400 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی