الکسا

اردبیل عطایی - شهرک نادری فروش زمین 201 متر

54 روز پیش
قیمت : 4,000,000,000تومان
قیمت هر متر : 19,900,498 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی