الکسا

اردبیل شهرک کوثر فروش زمین 200 متر

53 روز پیش
قیمت : 350,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,750,000 تومان

تماس با مالک

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی