الکسا

اردبیل شهرک نیروی انتظامی فروش زمین 160 متر

52 روز پیش
قیمت : 20,000,000تومان
قیمت هر متر : 125,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی