الکسا

تبریز اتوبان کسائی فروش زمین 4023 متر

49 روز پیش
قیمت : 850,000,000تومان
قیمت هر متر : 211,285 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت