الکسا

کرمان بلوار امام حسن فروش زمین 250 متر

54 روز پیش
قیمت : 300,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/4
مشاهده بازدید مجازی

توضیحات بیشتر

زمین واگذاری شهرداری می باشد.