الکسا

قائم شهر قادیکلای بزرگ فروش باغ 7000 متر

54 روز پیش
قیمت : 1,050,000,000تومان
قیمت هر متر : 150,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای
نقشهنقشه مستطیل