الکسا

رشت خمام فروش زمین 1000 متر

54 روز پیش
قیمت : 120,000,000تومان
قیمت هر متر : 120,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/7

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند بنچاق