الکسا

اصفهان خمینی شهر فروش باغ 1500 متر

49 روز پیش
قیمت : 300,000,000تومان
قیمت هر متر : 200,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای