الکسا

چالوس فرج آباد فروش زمین 1438 متر

52 روز پیش
قیمت : 1,600,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,112,656 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل
حصارکشیحصارکشی دیوار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز