الکسا

مشهد طبرسی شمالی - پنج تن فروش زمین 50000 متر

52 روز پیش
قیمت : 600,000,000تومان
قیمت هر متر : 12,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع کاربرینوع کاربری کشاورزی
نوع سندنوع سند مشاع