الکسا

اصفهان امام خمینی فروش زمین 865 متر

49 روز پیش
قیمت : 260,000,000تومان
قیمت هر متر : 300,578 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی