الکسا

بابل بخش گتاب جنوبی - دونه سر فروش باغ 300 متر

50 روز پیش
قیمت : 120,000,000تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای
نقشهنقشه مستطیل

توضیحات بیشتر

این زمین دراطاقسراقراردارد.