الکسا

مشهد طبرسی شمالی - پنج تن فروش زمین 100 متر

52 روز پیش
قیمت : 50,000,000تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای