الکسا

زنجان گلشهر فروش زمین 230 متر

54 روز پیش
قیمت : 300,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,304,348 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی