الکسا

مشهد سجاد - خیام - بزرگمهر فروش زمین 500 متر

52 روز پیش
قیمت : 10,000,000,000تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی
حصارکشیحصارکشی دیوار