الکسا

مشهد شاهنامه - فردوسی فروش زمین 1000 متر

49 روز پیش
قیمت : 215,000,000تومان
قیمت هر متر : 215,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
حصارکشیحصارکشی دیوار