الکسا

اصفهان باغ دریاچه - مارنان فروش زمین 1429 متر

55 روز پیش
قیمت : 10,000,000,000تومان
قیمت هر متر : 6,997,901 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3
مشاهده بازدید مجازی

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی