الکسا

آمل جاده محمودآباد فروش باغ 3000 متر

55 روز پیش
قیمت : 300,000,000تومان
قیمت هر متر : 100,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
نوع سندنوع سند تفکیکی
نقشهنقشه مستطیل