الکسا

همدان منوچهری فروش باغ 1500 متر

53 روز پیش
قیمت : 105,000,000تومان
قیمت هر متر : 70,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
نوع سندنوع سند منگوله دار