الکسا

کرمان شریعتی - کاروان‌سرای وکیل فروش زمین 275 متر

54 روز پیش
قیمت : 950,000,000تومان
قیمت هر متر : 3,454,545 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
حصارکشیحصارکشی دیوار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق اختصاصی
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز اختصاصی