الکسا

آمل جاده محمودآباد فروش باغ 3000 متر

55 روز پیش
قیمت : 450,000,000تومان
قیمت هر متر : 150,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
نوع سندنوع سند تفکیکی
نقشهنقشه مستطیل