الکسا

قائم شهر چشمه سر - شهید ولیپور فروش باغ 22000 متر

54 روز پیش
قیمت : 242,000,000تومان
قیمت هر متر : 11,000 تومان

تماس با مالک

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای
نقشهنقشه مستطیل