الکسا

رشت خشکبیجار فروش باغ 200 متر

51 روز پیش
قیمت : 78,000,000تومان
قیمت هر متر : 390,000 تومان

تماس با مالک

1/5

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند بنچاق
حصارکشیحصارکشی دیوار