الکسا

مشهد شاهنامه - فردوسی فروش باغ 400 متر

49 روز پیش
قیمت : 45,000,000تومان
قیمت هر متر : 112,500 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
نوع سندنوع سند قولنامه ای