الکسا

تبریز جاده صوفیان فروش زمین 1000 متر

52 روز پیش
قیمت : 70,000,000تومان
قیمت هر متر : 70,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت

توضیحات بیشتر

واقع در یام