الکسا

اردبیل شهرک کشاورز - شهرک مخابرات فروش زمین 60 متر

54 روز پیش
قیمت : 45,000,000تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

توضیحات بیشتر

قطعه 713