الکسا

مشهد طرقبه فروش زمین 300 متر

54 روز پیش
قیمت : 520,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,733,333 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند شخصی