الکسا

اردبیل دادگستری فروش زمین 180 متر

55 روز پیش
قیمت : 2,200,000تومان
قیمت هر متر : 12,222 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی