الکسا

تبریز سردرود فروش زمین 276 متر

49 روز پیش
قیمت : 276,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

تماس با مالک

1/2

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت