الکسا

اردبیل دادگستری فروش زمین 200 متر

51 روز پیش
قیمت : 78,000,000تومان
قیمت هر متر : 390,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی