الکسا

اصفهان رباط دوم فروش زمین 236 متر

55 روز پیش
قیمت : 472,000,000تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

تماس با مالک

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی