الکسا

مشهد توس - آزادی فروش باغ 1000 متر

56 روز پیش
قیمت : 100,000,000تومان
قیمت هر متر : 100,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/6

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
نوع سندنوع سند قولنامه ای
حصارکشیحصارکشی دیوار