الکسا

بابل بخش بند پی شرقی - شاه کلا فروش باغ 700 متر

55 روز پیش
قیمت : 170,000,000تومان
قیمت هر متر : 242,857 تومان

تماس با مالک

1/4

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای
نقشهنقشه مستطیل
حصارکشیحصارکشی دیوار