الکسا

مشهد کوی کارمندان - وحدت - مصلی فروش زمین 80 متر

50 روز پیش
قیمت : 300,000,000تومان
قیمت هر متر : 3,750,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
حصارکشیحصارکشی دیوار