الکسا

مشهد طبرسی شمالی - پنج تن فروش زمین 9000 متر

48 روز پیش
قیمت : 250,000,000تومان
قیمت هر متر : 27,778 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی