الکسا

مشهد شهرک امام هادی - شهرک نوید - توس فروش زمین 1000 متر

48 روز پیش
قیمت : 400,000,000تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
حصارکشیحصارکشی دیوار